2010
Oct 
9

Knygnešys — admin @ 14:49  

Ar nebijai?

… yra tik dvi nuodėmės:

pirmoji – kliudyti kitam žmogui dvasiškai bręsti,

antroji – kliudyti savo brendimui.

Nėra komentarų

Komentavimas šiuo metu uždarytas.